LVvG

Terug naar het overzicht

LVvG – Lede(n)maat

Taak: Corrector

De Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG) is een landelijk erkende patiënten organisatie die zich inzet zich om de zorg aan mensen met een amputatie of een aangeboren reductiedefect te verbeteren. Het ledenmagazine biedt daarom ook nieuws op het gebied van hulpmiddelen en herkenbare interviews. In opdracht van MS woord + beeld redigeerde ik proeven.

Werkzaamheden:

  • Eindredactie proeven